Quay lại

Lớp tập huấn “Nâng cao năng lực xuất nhập khẩu của doanh nghiệp thông qua nắm bắt thực hiện tốt Incoterms và bảo hiểm hàng hoá quốc tế”

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc nâng cao năng lực xuất nhập khẩu và tăng cường hiệu quả trong giao dịch quốc tế, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) trân trọng thông báo về một Lớp Tập huấn do ITPC phối hợp với Công ty TNHH SeaAir Global tổ chức, với chủ đề: “Nâng cao năng lực xuất nhập khẩu của doanh nghiệp thông qua nắm bắt thực hiện tốt Incoterms và bảo hiểm hàng hoá quốc tế” vào ngày 29 tháng 02 năm 2024.

Để thành công trong việc tham gia vào thị trường quốc tế, các doanh nghiệp cần phải hiểu rõ và áp dụng chính xác các quy tắc và điều kiện giao dịch quốc tế. Trong điều kiện đó, Incoterms (các điều khoản thương mại quốc tế) là tập hợp các quy tắc thương mại quốc tế quy định về trách nhiệm của các bên trong hợp đồng ngoại thương. 

Việc nắm bắt và áp dụng Incoterms một cách chính xác không chỉ giúp các doanh nghiệp tăng cường tính minh bạch và rõ ràng trong các giao dịch mà còn giúp giảm thiểu rủi ro và tranh chấp phát sinh.

Thông qua chương trình lần này, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) mong muốn sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc nắm bắt và áp dụng Incoterms một cách hiệu quả; giúp doanh nghiệp xác định rõ ràng trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên trong giao dịch quốc tế; giảm thiểu tranh chấp và rủi ro vận chuyển, quản lý chi phí; qua đó, làm tăng cường tính cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Nguồn: Phòng Thông tin ITPC