Quay lại

Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức của Thành phố từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ năm 2023

Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức Thành phố từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ trẻ năm 2023, trong đó có 03 thí sinh trúng tuyển và 01 thí sinh không trúng tuyển

Danh sách đính kèm