Quay lại

Tập huấn trực tuyến “Tư duy lãnh đạo và định hướng chiến lược cho SMEs”

Ngày 21/6/2022, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp với Công ty Optimum Results tổ chức buổi Tập huấn trực tuyến “Tư duy lãnh đạo và định hướng chiến lược cho SMEs”. Buổi tập huấn nhằm giúp doanh nghiệp phát triển tư duy lãnh đạo, đặt nền tảng cho mọi sự thành công bền vững, xác định các mục tiêu chiến lược và định hướng toàn bộ các hoạt động của tổ chức để liên kết các nguồn lực trong và ngoài phát triển doanh nghiệp. Chương trình nhận được sự quan tâm của gần 70 người đến từ các doanh nghiệp.

Tư duy lãnh đạo là yếu tố quan trọng để quyết định sự thành bại của một cơ quan, tổ chức, công ty, doanh nghiệp. Tư duy lãnh đạo đúng đắn sẽ là nền tảng cho mọi thành công của doanh nghiệp, tổ chức đó. Theo một nghiên cứu cho thấy người lãnh đạo kiệt xuất có thể giúp doanh nghiệp tăng 200% lợi nhuận, nâng mức độ hài lòng của khách hàng thêm 40%, mức độ gắn kết và năng suất của người lao động thêm 70%. Thực tế, trong xã hội hiện nay có nhiều người cho rằng lãnh đạo là một kỹ năng sẵn có. Điều đó chỉ đúng một phần bởi vì tất cả kỹ năng đó sẽ không thể phát huy nếu không được định hướng tư duy đúng đắn ở tầm vĩ mô. Những tư duy không hợp với thực tế thời đại 4.0; 5.0 thì cần thay đổi, làm mới để có thể quản lý được tốt hơn.

Bên cạnh đó, chiến lược là tập hợp các quyết định về các mục tiêu dài hạn và các biện pháp, các cách thức, con đường đạt đến các mục tiêu đó. Chiến lược kinh doanh thể hiện thế mạnh của doanh nghiệp, các nguồn lực có thể huy động, các cơ hội cũng như điểm yếu và mối nguy phải đối mặt.

 Một chiến lược được xây dựng bắt đầu bằng việc xác định các mục tiêu mà doanh nghiệp muốn đạt được trong một khoảng thời gian. Các mục tiêu chiến lược sẽ đóng vai trò như kim chỉ nam, định hướng cho mọi hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp. Từ đó, doanh nghiệp sẽ cùng dốc sức toàn lực đi theo một định hướng chung mang lại lợi ích cho toàn bộ cá nhân cho tổ chức và các bên liên quan. Chiến lược kinh doanh thành công khi nó giúp doanh nghiệp tăng trưởng, cạnh tranh được với đối thủ và hiệu quả về tài chính. Chính vì thế hiểu được chiến lược là gì sẽ giúp ích rất lớn cho doanh nghiệp khi muốn “chiến đấu” với các thương hiệu khác trên thị trường.

Tại buổi tập huấn, các báo cáo viên đã chia sẻ những điều cốt lõi của một mô hình kinh doanh, cần đảm bảo những tiêu chí nào để duy trì và phát triển một doanh nghiệp, trong đó việc xây dựng chiến lược có tầm quan trọng không hề nhỏ. Nếu không thể xác định và xây dựng chiến lược rõ ràng, doanh nghiệp không có cơ sở bền vững để tạo ra và duy trì lợi thế cạnh tranh trong thị trường với nhiều biến động như hiện nay. Doanh nghiệp cũng đặt các câu hỏi nên nhấn mạnh hoặc ưu tiên cho các tiêu chí nào khi xây dựng chiến lược cho doanh nghiệp, yếu tố lạm phát có ảnh hưởng nhiều hay không,... Trong tương lai, ITPC dự kiến sẽ tiếp tục cùng các tổ chức có liên quan đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn hội nhập kinh tế như hiện nay.