Quay lại

Thông báo về việc thay đổi thời gian thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức ITPC

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thông báo về việc thay đổi thời gian thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức, xin chi tiết file đính kèm