Quay lại

ASEAN đánh giá Việt Nam là điểm sáng về phát triển nông thôn

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết Hội nghị Bộ trưởng ASEAN lần thứ 13 về Phát triển nông thôn, xóa đói giảm nghèo (SOMRDPE) và các hội nghị liên quan đã diễn ra từ ngày 20-22/11/2023, tại Singapore.

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ASEAN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

Trong các phiên họp cấp SOM, lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, với tư cách là Chủ tịch chuẩn bị hết nhiệm kỳ của SOMRDPE đã tham gia trình bày tại Diễn đàn ASEAN về đối tác hợp tác công tư và với người dân trong phát triển nông thôn – xóa đối giảm nghèo.

Đoàn Việt Nam đã chia sẻ những kết quả của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, đặc biệt nhấn mạnh sự nghiệp giảm nghèo của Việt Nam được quốc tế ghi nhận và là một điểm sáng trong hệ thống các chính sách an sinh xã hội, đã tạo ra sự thay đổi, diện mạo của vùng nông thôn.

Đại diện các nước ASEAN tham gia Hội nghị Bộ trưởng ASEAN lần thứ 13về Phát triển nông thôn, xóa đói giảm nghèo tại Singapore.

Đại diện các nước ASEAN tham gia Hội nghị Bộ trưởng ASEAN lần thứ 13
về Phát triển nông thôn, xóa đói giảm nghèo tại Singapore.

Tại phiên họp SOMRDPE, Việt Nam đã cảm ơn các nước ASEAN cùng Ban thư ký ASEAN đã luôn ủng hỗ và hỗ trợ Việt Nam hoàn thành nhiệm kỳ Chủ tịch cấp SOM giai đoạn 2022 – 2023 và bàn giao lại vị trí này cho chủ nhà Singapore.

Ghi nhận tại Hội nghị quan chức cấp cao về Phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo (SOMRDPE), các quốc gia ASEAN đều đánh giá Việt Nam là điểm sáng trong hệ thống các chính sách an sinh xã hội, đã tạo ra sự thay đổi, diện mạo của vùng nông thôn.

Hợp tác ASEAN về Phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo đang được triển khai có hiệu quả, đóng góp vào sự thịnh vương chung của khu vực ASEAN. Việt Nam đang tham gia rất tích cực và có trách nhiệm vào mạng lưới quản lý, nỗ lực phối hợp để đạt được các mục tiêu đề ra.

Trước phiên họp cấp Bộ trưởng, Tổng thư ký ASEAN và Bộ trưởng Bộ các vấn đề xã hội và gia đình của Singapore đã trao giải thưởng ASEAN lần thứ 6 cho các tổ chức và doanh nghiệp đã có nhiều đóng góp cho cộng đồng góp phần tích cực trong phát triển nông thôn, xóa đói giảm nghèo, tạo sinh kế cho khu vực nông thôn và hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội.

Nhận giải thưởng phía Việt Nam có 02 đại diện là Viện Nghiên cứu và Phát triển ngành nghề Nông thôn Việt Nam (VIRI) và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Hiệp.

Ngày 22/11/2023, phiên họp Bộ trưởng ASEAN lần thứ 13 về Phát triển nông thôn – xóa đói giảm nghèo đã diễn ra với sự tham dự của các Bộ trưởng ASEAN (ngoại trừ Myanmar) và Tổng thư ký ASEAN, Timor Leste tham dự với tư cách quan sát viên.

Tại phiên họp này, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, trưởng đoàn Việt Nam đã có bài phát biểu, nhấn mạnh: Việc thúc đẩy hợp tác phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo trong khu vực ASEAN cũng như tăng cường hơn nữa các phương pháp tiếp cận dựa vào cộng đồng và bảo trợ xã hội để xóa đói giảm nghèo là mục tiêu cần hướng tới.

“Việt Nam đánh giá cao tinh thần chủ động và nỗ lực của các Quốc gia thành viên ASEAN, cũng như các đối tác, tổ chức quốc tế trong thực hiện các hoạt động trong Khung kế hoạch hành động về phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2021-2025. Thời gian tới, mong rằng các quốc gia ASEAN, các tổ chức quốc tế sẽ tăng cường hơn nữa các phương pháp tiếp cận dựa vào cộng đồng và bảo trợ xã hội để xóa đói giảm nghèo”, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh.

VIỆT NAM PHÁT TRIỂN VÙNG NÔNG THÔN ĐÁNG SỐNG

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cũng đã chia sẻ về Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong Chiến lược này, Việt Nam chủ trương đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp, chuyển đổi từ “tư duy sản xuất” sang “tư duy kinh tế”, hướng tới những “giá trị xanh” được tạo nên từ “chuyển đổi xanh, tiêu dùng xanh, kinh tế xanh”.

Việt Nam đang triển khai rất có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với mục đích nhằm giảm bớt tình trạng nghèo ở các vùng, các khu vực khó khăn. Trong nửa chặng đường thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, số hộ nghèo đã giảm theo mục tiêu đề ra, người dân đã có ý thức nỗ lực vươn lên thoát nghèo, chủ động tổ chức các hoạt động sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, tạo sinh kế, tạo thu nhập phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương…

Hội nghị Bộ trưởng ASEAN lần thứ 14 về về phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo sẽ được tổ chức tại Thái Lan năm 2025. Việt Nam sẽ tiếp nhận chức Chủ tịch và tổ chức Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về về Phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo vào năm 2027.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh: "Trong quá trình triển khai Chương trình, phương pháp tiếp cận dựa vào cộng đồng luôn được thúc đẩy áp dụng phát huy được nội lực của chính cộng đồng và vai trò của người dân được đánh giá cao và coi đây là nhân tố quyết định tới sự thành công trong việc phát triển các miền quê nông thôn đáng sống".

"Hợp tác ASEAN về Phát triển nông thôn và Xóa đói giảm nghèo đang được triển khai có hiệu quả và đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp vào phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo trong khu vực ASEAN. Việt Nam đang tham gia rất tích cực và có trách nhiệm vào hợp tác chung của ASEAN, góp phần vào các kết quả quan trọng đạt được", Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp khẳng định.

Trong quá trình phát triển, Việt Nam rất chú trọng gắn kết các hoạt động ở cấp quốc gia với các hoạt động trong Khung kế hoạch hành động về Phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2021-2025. Việt Nam đang mong muốn hướng tới phát triển nông thôn bền vững, xây dựng khu vực nông thôn là miền quê đáng sống, trong đó gắn kết chặt chẽ với mục tiêu giảm nghèo đa chiều, tăng cường an sinh, bảo trợ xã hội góp phần xóa đói giảm nghèo với mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, hợp tác ASEAN về Phát triển nông thôn và Xóa đói giảm nghèo sẽ tạo ra động lực và cơ hội mới để hướng tới phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững và xóa đói giảm ngheo, đảm bảo an ninh lương thực cho toàn khu vực ASEAN.

Nguồn: TBKTVN