Quay lại

Các Hợp tác xã tỉnh Ninh Thuận liên kết với nhiều công ty để tiêu thụ sản phẩm

24 Hợp tác xã sản xuất nông sản trên cánh đồng quy mô lớn áp dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến. Nhiều sản phẩm của các Hợp tác xã đã được cấp chứng chỉ tiêu chuẩn quốc tế của EU và Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) và quy trình thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP) của Việt Nam.

Với hoạt động hiệu quả, các Hợp tác xã nông nghiệp của tỉnh đã đạt doanh thu bình quân 2,1 tỷ đồng (90.000 USD) và lợi nhuận bình quân 250 triệu đồng (10.800 USD) trong năm ngoái, tăng lần lượt 9,4% và 13,6% so với năm 2019, theo Liên minh hợp tác xã của tỉnh.

(theo Fresh Plaza – TL, ITPC)