Quay lại

Hai "ngôi sao" đạt kim ngạch xuất nhập khẩu trên 100 tỉ USD của Việt Nam

Theo Báo cáo của Tổng cục Thống kê, tính đến hết tháng 11, kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 619,36 tỉ USD, giảm 8,2%, tương ứng giảm 55,56 tỉ USD so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, xuất khẩu đạt 322,61 tỉ USD, giảm 5,8% (tương ứng giảm 20,01 tỉ USD); nhập khẩu là 296,75 tỉ USD, giảm 10,7% (tương ứng giảm 35,55 tỉ USD).

 

Hết tháng 11, cán cân thương mại hàng hóa của cả nước thặng dư với con số xuất siêu 25,86 tỉ USD. 

Tổng cục Hải quan cho biết, có hai đơn vị có kim ngạch xuất nhập khẩu đạt từ 100 tỉ USD trở lên. Đó là Cục Hải quan Bắc Ninh và Cục Hải quan TP.HCM.

Cụ thể, từ 1/1 đến 15/11, Cục Hải quan Bắc Ninh có kim ngạch xuất nhập khẩu cao nhất cả nước với 146,12 tỉ USD, giảm 10,7% so với cùng kỳ năm ngoái; tiếp theo là Cục Hải quan TP.HCM với 110,57 tỉ USD, giảm 11,1%.

Các đơn vị có kim ngạch lớn khác có thể kể đến như: Cục Hải quan Hải Phòng với 92,67 tỉ USD, giảm 4,2%; Cục Hải quan Hà Nội với 54,08 tỉ USD, giảm 8,4%; Cục Hải quan Bình Dương với 41,03 tỉ USD, giảm 12,9%; Cục Hải quan Đồng Nai với 31,96 tỉ USD, giảm 15,7%; Cục Hải quan Bà Rịa-Vũng Tàu với 18,51 tỉ USD, giảm 8,9%; Cục Hải quan Long An với 14,25 tỉ USD, giảm 6,2%...

Một số cục hải quan có kim ngạch xuất nhập khẩu tăng cao so với cùng kỳ năm trước như: Cục Hải quan Hà Nam Ninh với 19,25 tỉ USD, tăng 11,9%; Cục Hải quan Quảng Ninh với 13,62 tỉ USD, tăng 1,4%; Cục Hải quan Hà Tĩnh với 5,86 tỉ USD, tăng 20,1%; Cục Hải quan Bình Phước với 5,41 tỉ USD, tăng 21,3% và Cục Hải quan Lạng Sơn với 4,61 tỉ USD, tăng tới 84,2%.

Nguồn: Nhipcaudautu