Quay lại

TP.HCM phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt 95% trong năm 2024

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa ký quyết định ban hành chương trình hành động thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Theo đó, thành phố xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2024, cùng với đó tập trung các dự án trọng điểm, dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương và phấn đấu hoàn tất toàn bộ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trong năm 2024.

Đồng thời, TP.HCM sẽ thực hiện quyết liệt giải pháp để tháo gỡ kịp thời các rào cản đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân năm 2024 từ 95% trở lên.

UBND TP.HCM đã cụ thể hóa nhiệm vụ của các sở ban ngành, các đơn vị, UBND các quận huyện và thành phố Thủ Đức, Kho bạc Nhà nước thành phố...

Trong đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM phối hợp với các đơn vị đề xuất linh hoạt trong bố trí, điều chỉnh kế hoạch vốn; kiên quyết, sớm điều chỉnh giảm vốn dự án chậm tiến độ, bổ sung vốn kịp thời cho các dự án triển khai tốt; tập trung bố trí vốn cho các dự án lớn, trọng tâm trọng điểm có tác động lan tỏa, tuyệt đối không dàn trải để nâng cao hiệu quả đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố có trách nhiệm tham mưu xử lý cơ quan, đơn vị không thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định.

Cụ thể, 2 kỳ liền không có báo cáo hoặc 3 kỳ không báo cáo bị khiển trách; 3 kỳ liền không có báo cáo hoặc 4 kỳ không báo cáo bị cảnh cáo. Trong trường hợp vi phạm quy định về chế độ báo cáo, các dự án đầu tư công chỉ được bố trí vốn kế hoạch và giải ngân sau khi tiến hành xử phạt.

Sở này cũng tham mưu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các địa phương theo hướng giao các dự án của thành phố cho các đơn vị trực thuộc UBND các quận huyện và thành phố Thủ Đức làm chủ đầu tư nhằm tạo sự chủ động cho các địa phương, nhất là công tác giải phóng mặt bằng...

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM có trách nhiệm phối hợp với địa phương đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, hoàn tất bàn giao mặt bằng để thi công...

Theo quyết định, Sở Nội vụ phối hợp với các sở ngành đề xuất về phê bình, khiển trách, kỷ luật đối với tập thể và cá nhân là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có tỉ lệ giải ngân thấp.

Đồng thời, chủ trì tham mưu đánh giá thi đua các đơn vị trên kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; khen thưởng tập thể và lãnh đạo có thành tích xuất sắc, trừ điểm tập thể có tỉ lệ giải ngân không đạt so với kế hoạch được giao.

Ngoài ra, các sở ban ngành nâng cao năng lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò của người đứng đầu.

Từ đó, rút ngắn ít nhất 30% thời gian giải quyết hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán; tránh xảy ra tình trạng trình, thẩm định nhiều lần, ảnh hưởng tiến độ thực hiện, giải ngân của dự án.

Quyết định cũng nêu rõ, các chủ đầu tư dự án phải tuân thủ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ giải ngân đầu tư công; tập trung hoàn thành các thủ tục đầu tư, xây dựng; giải quyết các vướng mắc; tiếp tục tinh thần đợt thi đua cao điểm 60 ngày đêm giải ngân vốn đầu tư công, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những ngày đầu năm 2024.

Đối với các dự án chuyển tiếp cần nỗ lực giải ngân 100% vốn được giao. Đối với các dự án thuận lợi về mặt bằng, điều kiện thi công, cần đẩy nhanh tiến độ để hấp thụ thêm vốn; đảm bảo tỷ lệ giải ngân cả năm 2024 đạt từ 95% trở lên theo Kế hoạch giải ngân mà thủ trưởng các đơn vị đã ký cam kết với UBND TP.HCM.

Nguồn: TBKTVN