Quay lại

Trình Thủ tướng phê duyệt Nghị định sửa đổi xuất khẩu gạo trong tháng này

Tiếp nối phiên chất vấn chiều qua (4/6), đầu giờ sáng nay, 5/6, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên tiếp tục trả lời chất vấn về các nhóm nội dung của ngành Công thương: tận dụng các FTA, mở rộng thị trường xuất khẩu...

Trước câu hỏi của đại biểu Nguyễn Thị Kim Anh (Bắc Ninh) về Nghị định 107 về kinh doanh xuất khẩu gạo được Chính phủ ban hành năm 2018 đã nảy sinh nhiều nội dung không còn phù hợp với thực tế, việc sửa đổi nghị định này đã được tiến hành đến đâu, Bộ trưởng Diên cho biết: "Nghị định 107 về kinh doanh xuất khẩu gạo được thực thi cho đến nay đã bộc lộ một số bất cập nên Chính phủ đã chỉ đạo Bộ sửa đổi. Hiện, Bộ đang trong quá trình hoàn thiện và cố gắng trình Thủ tướng phê duyệt trong tháng này".

Tinh thần sửa đổi Nghị định 107 tập trung vào một số nội dung: Thứ nhất là sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ báo cáo thống kê, hợp đồng xuất khẩu và thực hiện hợp đồng xuất khẩu theo hướng chặt chẽ và chế tài xử lý cao, mang tính răn đe nhằm phục vụ tình trạng thương nhân chậm hoặc không thực hiện chế độ báo cáo. 

"Sẽ thay đổi chế độ báo cáo, thống kê hợp đồng xuất khẩu theo hướng răn đe để khắc phục tình trạng thương nhân không báo cáo. Vừa qua có tình trạng doanh nghiệp xuất khẩu chào thầu giá thấp, họ không báo cáo thì Bộ không thể biết. Sửa quy định này để tăng trách nhiệm, răn đe thương nhân xuất khẩu", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Tiếp đến là sửa đổi, bổ sung quy định rõ thời gian hậu kiểm của các Sở Công thương sau khi được nhận giấy chứng nhận xuất khẩu gạo, nhằm tăng cường trách nhiệm của địa phương. 

Đồng thời, sửa đổi, bổ sung cơ chế, phương thức phối hợp cụ thể giữa bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan trong tổ chức điều hành xuất khẩu gạo, bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc, hiệu quả trong thực thi chính sách, bổ sung các biện pháp phát triển thị trường, xúc tiến thương mại đối với hàng lúa gạo Việt Nam.

Theo đó, ban hành chương trình phát triển hoạt động thương mại, xúc tiến thương mại riêng đối với gạo và sản phẩm chế biến từ gạo.

Dự thảo nghị định mới cũng sửa quy định tăng hậu kiểm doanh nghiệp sau khi họ được giấy phép. Bổ sung quy định rõ ủy thác xuất khẩu và nhận ủy thác xuất khẩu gạo, trong đó có thương nhân ủy và nhận ủy thác phải có giấy chứng nhận, có quyền được kinh doanh xuất khẩu gạo thì mới thực hiện được việc này. 

Nguồn: Báo Đầu tư