NHÃN HIỆU

Tám cách quảng bá hiệu quả cho doanh nghiệp của bạn trên mạng xã hội

Trên mạng xã hội, khách hàng và doanh nghiệp có thể tương tác trực tiếp. Cả hai bên có thể đặt ra các câu hỏi cho nhau, đăng lại nội dung của nhau và nỗ lực hình thành những mối quan hệ. Bắt đầu với tiếp thị truyền thông xã hội có thể khiến bạn lo sợ, vì vậy dưới đây là 8 lời khuyên để quảng quá doanh nghiệp của bạn trên mạng xã hội hiệu quả.

Một số quy định về quy tắc xuất sứ hàng hóa ở Thổ Nhĩ Kỳ

Một số quy định về quy tắc xuất sứ hàng hóa ở Thổ Nhĩ Kỳ

Nhãn Halal - Lợi thế cạnh tranh trên thị trường hồi giáo

Halal theo tiếng Arab là hợp pháp, hợp pháp theo chuẩn của Qur’an. Haram là không cho phép, không cho phép theo chuẩn của Qur’an. Dựa trên Qur’an người Hồi giáo phân biệt, đánh giá điều đúng và điều sai, điều tốt và điều xấu, Qur'an là luật trong các mối quan hệ đối với Thượng Ðế, với gia đình, xã hội và bản thân. Halal và Haram được cân nhắc trên mọi khía cạnh của cuộc sống, vượt trên thời gian và không gian. Không đơn thuần trong các lĩnh vực thực phẩm hay thuốc chữa bệnh mà còn bao quát như: văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội và cho đến những bất cự bất động của một người đều phải dựa trên Thiêng luật này.