Quay lại

Kinh tế kết nối số 03-2023 | Ngành du lịch khởi sắc sau đại dịch

Trong số này, chủ đề Ngành du lịch khởi sắc sau đại dịch 1.

4 tháng đầu năm, du lịch đạt gần 50% mục tiêu

2. Giải pháp để thu hút khách du lịch

3. Kinh nghiệm để ngành du lịch lấy lại đà tăng trưởng bền vững

Xin chân thành cảm ơn

+ Công ty Bến Thành Tourist

+ Công ty Du lịch Vietravel

+ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận

+ Sở Du lịch TP.HCM

+ Hiệp hội du lịch TP.HCM