HỘI THẢO XU HƯỚNG VÀ CÔNG NGHỆ MỚI TRONG NGÀNH THỰC PHẨM CHẾ BIẾN