Quay lại

5 ngành phát triển nhanh nhất ở Mỹ từ năm 2022-2032

Trong 10 năm tới, các ngành sản xuất dịch vụ được dự đoán sẽ có tốc độ tăng trưởng sản lượng nhanh nhất. Biểu đồ dưới đây cho thấy 5 ngành phát triển nhanh nhất ở Mỹ từ năm 2022-2032 xét về tổng sản lượng, dựa trên dữ liệu từ Cục Thống kê Lao động:

 

3 trong số các ngành phát triển nhanh nhất là lĩnh vực thông tin, nhấn mạnh vai trò ngày càng tăng của công nghệ và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số. Trong khi đó, sự tăng trưởng dự kiến ​​của ngành khai thác dầu khí làm nổi bật nhu cầu lâu dài đối với các nguồn năng lượng truyền thống, bất chấp quá trình chuyển đổi năng lượng.

Nhìn chung, sự phát triển của các ngành này cho thấy Mỹ sẽ tiếp tục chuyển hướng sang nền kinh tế định hướng dịch vụ. Nhưng ngày nay, cũng cần lưu ý rằng các ngành sản xuất hàng hóa và dịch vụ ngày càng gắn kết với nhau như thế nào. Ví dụ: hiện nay việc các công ty công nghệ sản xuất thiết bị và các nhà sản xuất sử dụng phần mềm trong hoạt động của họ là điều phổ biến.

Do đó, làn sóng tăng trưởng sắp tới trong các ngành dựa trên dịch vụ có thể có khả năng thúc đẩy các lĩnh vực liên kết khác của nền kinh tế Mỹ.

Nguồn: Nhipcaudautu