Quay lại

Hội thảo “Chuyển đổi số thúc đẩy đổi mới và phát triển bền vững trong doanh nghiệp”

Hội thảo quy tự các diễn giả như PGS.TS. Phạm Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Cơ khí TP.HCM; ông Phạm Minh Tiến, Tổng Giám đốc Công ty CP Năng suất xanh; ông Raihan Hakim, Chuyên gia trong ngành công nghiệp 4.0 dịch vụ kỹ thuật số của TUV SUD khu vực châu Á - Thái Bình Dương; Thạc sĩ John Nguyễn, Chuyên gia Action Coach 4.0 Học viện giáo dục Do Thái; ông Nông Tiến Thành, Chủ tịch hội đồng quản trị Coach tech Group; bà Lê Thị Hoàng Anh, Chuyên gia đào tạo của TUV SUD Việt Nam.

Các diễn giả đã chia sẻ cho hơn 100 doanh nghiệp tham dự các nội dung liên quan như: Xu hướng chuyển đổi số để đổi mới và phát triển bền vững trong doanh nghiệp; Tăng tốc quá trình chuyển đổi số thông minh với công cụ SIRI; Bứt phá vai trò lãnh đạo thông qua đổi mới chuyển đổi số; Chiến lược Marketing và quy trình ứng dụng công nghệ tự động trong chuyển đổi số doanh nghiệp; Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Tại Hội thảo, các doanh nghiệp đã đưa ra một vài ý kiến băn khoăn khi tham gia vào công tác chuyển đổi số như: cách tiếp cận và triển khai quy trình, thủ tục và phương thức vận hành trong chuyển đổi số sao cho có hiệu quả, bài toán nhân sự và chi phí cùng với các yếu tố khác và đã được các chuyên gia tư vấn một cách tận tình.

Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 “TP.HCM trở thành đô thị thông minh với sự đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động của bộ máy chính quyền số, của các doanh nghiệp số và sự thịnh vượng, văn minh của một xã hội số và đem lại tiện ích cho người dân”, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (ITPC) tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và tổ chức các chương trình liên quan và thiết thực hơn nữa trong tương lai.

Nguồn: Phòng Thông tin ITPC