Quay lại

Nga kỳ vọng GDP tăng trưởng 1% cho năm 2023

Bộ trưởng Tài chính Nga, ông Anton Siluanov nêu rõ Nga tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ về ngân sách. Về kinh tế, Nga kỳ vọng mức tăng trưởng trong khoảng 1% cho năm 2023. Thu nhập thực tế của người dân đã bắt đầu tăng từ cuối năm 2022 và xu hướng này dự kiến được duy trì trong năm 2023.

Bộ trưởng Tài chính Nga khẳng định bất chấp mọi biện pháp trừng phạt, chính phủ vẫn luôn đề cao nhiệm vụ chính là đảm bảo người dân không bị ảnh hưởng và có thể duy trì mức sống không thấp hơn mức trước khi phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt. Ông Anton Siluanov khẳng định Moskva đã thực hiện thành công nhiệm vụ này.

GDP của Nga tăng trưởng nhờ cân đối ngân sách tốt, tích lũy dự trữ trong Quỹ Đầu tư Quốc gia, các chiến lược công nghiệp chủ động và các biện pháp hỗ trợ cho người dân.

Nguồn: Báo Đầu tư