Quay lại

THỊ TRƯỜNG Ả RẬP SAUDI - CẬP NHẬT NĂM 2019

Tài liệu này cung cấp một số thông tin chung về Thị trường Ả Rập Saudi, môi trường kinh doanh, các sản phẩm chính và dịch vụ tại Ả Rập Saudi. Tài liệu cũng đề cập đến các quy định và tiêu chuẩn thương mại cũng như môi trường đầu tư tại Thị trường Ả Rập Saudi.

pdf-icon

Tiêu đề: Thị trường Ả Rập Saudi 2019

Mô tả:

Dung lượng: 624 KB

Thời gian tải về: 1 phút 29 giây (đối với đường truyền 56Kbps)

Nhấn vào đây để tải tệp Tải Adobe Reader Xem tài liệu


Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.