Quay lại

THỊ TRƯỜNG NA UY – CẬP NHẬT NĂM 2021

Tài liệu này cung cấp một số thông tin chung về thị trường Na Uy, môi trường kinh doanh, các sản phẩm chính và dịch vụ tại Na Uy. Tài liệu cũng đề cập đến các quy định và tiêu chuẩn thương mại cũng như môi trường đầu tư tại thị trường Na Uy.

pdf-icon

Tiêu đề: Thị trường Na Uy 2021

Mô tả: Thị trường Na Uy 2021

Dung lượng: 1.52 MB

Thời gian tải về: 3 phút 43 giây (đối với đường truyền 56Kbps)

Nhấn vào đây để tải tệp Tải Adobe Reader Xem tài liệu


Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.