Quay lại

Hội nghị Đối Thoại giữa Doanh nghiệp và Chính quyền Thành phố - Bảo hiểm xã hội Thành phố

Tính từ năm 2009 (15 năm) đến nay, Bảo hiểm xã hội Thành phố đã
phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố tổ chức hơn 23 Hội nghị đối thoại trực tiếp và trực tuyến, thu hút hơn 5.700 doanh nghiệp (7.640 người) tham dự và trả lời  hơn 2.180 câu hỏi của doanh nghiệp.

Đối thoại lĩnh vực bảo hiểm xã hội luôn nhận được sự quan tâm của doanh nghiệp, Hội nghị thu hút hơn 400 đại diện của các doanh nghiệp đăng ký tham dự, tiếp nhận và giải đáp hơn 90 câu hỏi của doanh nghiệp liên quan đến các vấn đề về thực hiện hồ sơ cấp mất sổ, chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, cập nhật dữ liệu cá nhân, quá trình tham gia Bảo hiểm xã hội trên hệ thống VssID; thủ tục xin nghỉ hưu sớm cho người lao động; chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội

Nguồn: Phòng Thông tin ITPC.