Quay lại

Tuần lễ triển lãm sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP tỉnh Bình Thuận năm 2024

Trước tình hình kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn, việc tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa cho các doanh nghiệp là hết sức cần thiết, đặc biệt là việc mở rộng thị trường và kết nối tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp, nhà phân phối và người tiêu dùng tại thị trường lớn như thành phố Hồ Chí Minh. Triển khai Bản Thỏa thuận Hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với tỉnh Bình Thuận và các tỉnh vùng duyên hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2023- 2025; Thực hiện Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh Bình Thuận năm 2024; Sở Công Thương Bình Thuận phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan tổ chức “Tuần lễ triển lãm sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP tỉnh Bình Thuận năm 2024” từ ngày 22 tháng 4 đến ngày 28 tháng 4 năm 2024 tại Showroom Xuất khẩu, số 92-96 đường Nguyễn Huệ, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Về sản phẩm OCOP, tỉnh Bình Thuận hiện có 128 sản phẩm đạt chuẩn OCOP (trong đó có 94 sản phẩm 3 sao; 32 sản phẩm 4 sao và 02 sản phẩm tiềm năng 5 sao); Về sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, Bình Thuận hiện có 60 sản phẩm. Sự kiện “Tuần lễ triển lãm sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP tỉnh Bình Thuận năm 2024” tổ chức lần này với mục đích nhằm:

(1) Giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, quảng bá hình ảnh và tăng cường hoạt động hợp tác, xúc tiến thương mại giữa tỉnh Bình Thuận với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành;

(2) Hỗ trợ doanh nghiệp, Hợp tác xã, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận quảng bá, giới thiệu sản phẩm đặc trưng, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP, tìm kiếm mở rộng hệ thống phân phối, tiêu thụ sản phẩm; kết nối, tìm kiếm cơ hội hợp tác phát triển kinh doanh;

(3) Kích cầu tiêu dùng, kết nối cung cầu các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm OCOP của tỉnh Bình Thuận;

(4) Nâng cao nhận thức, lòng tin của người tiêu dùng về chất lượng, thương hiệu sản phẩm Việt, góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động. Đồng thời, góp phần nâng tầm giá trị cho các sản phẩm, mở ra nhiều cơ hội để ngành công nghiệp sản xuất, tiểu thủ công nghiệp của Bình Thuận phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

Nguồn: Phòng Thông tin ITPC