Quay lại

Hội chợ hàng Việt Đà Nẵng 2024 – Tôn vinh sản phẩm OCOP

Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước gặp gỡ, trao đổi, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh, vị thế sản phẩm Việt, nhất là các sản phẩm OCOP, thương mại đặc trưng, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu… trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới, hướng tới hàng Việt chinh phục người Việt Nam và tự hào sử dụng hàng Việt Nam; Sở Công Thương phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng tổ chức “Hội chợ hàng Việt Đà Nẵng 2024 – Tôn vinh sản phẩm OCOP” với nội dung cụ thể như sau:

Quy mô: Hơn 250 gian hàng.

Thời gian: Từ ngày 06/6/2024 đến ngày 11/6/2024.

Địa điểm: Tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng, Số 09 Đường Cách Mạng Tháng Tám, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng, Số 09 Đường Cách Mạng Tháng Tám, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236.3699.195 hoặc 0985.001.011 (gặp anh Hoàng)

Website: www.itpc.danang.gov.vn;

Email: tpc@danang.gov.vn hoặc hctldanang@gmail.com.