Quay lại

HSBC: 9 trong 10 doanh nghiệp Việt lên kế hoạch đầu tư nhiều hơn trong nội khối ASEAN

Theo một khảo sát mới được HSBC thực hiện, Việt Nam là 1 trong 2 nước tự tin nhất vào việc phát triển thị trường nội địa, trong khi doanh nghiệp tại các quốc gia khác xếp thị trường Singapore ở vị trí đầu tiên.

Trong khối ASEAN, hơn một người nửa người trả lời khảo sát cho biết họ hứng thú trong việc mở rộng đến Việt Nam, một thị trường mới. Khảo sát tổng hợp 600 câu trả lời từ các doanh nghiệp với doanh thu hàng năm ít nhất 150 triệu USD, được thực hiện trên 6 nền kinh tế lớn nhất ASEAN là Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.

Khảo sát cũng chỉ ra năng lực công nghệ trong nước và thách thức về chuỗi cung ứng là những rào cản hàng đầu cho các doanh nghiệp tại Việt Nam khi tìm cách mở rộng ra thị trường ASEAN mới, nhấn mạnh sự cần thiết phải lập kế hoạch cẩn thận và tìm kiếm tư vấn chuyên môn khi đầu tư ra nước ngoài.

Các rào cản lớn nhất trong quá trình mở rộng ra các thị trường ASEAN. Nguồn: HSBC
Các rào cản lớn nhất trong quá trình mở rộng ra các thị trường ASEAN. Nguồn: HSBC

Phát triển sản phẩm là ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp tại Việt Nam, sau đó là mở rộng ra ASEAN. 94% người được hỏi kỳ vọng hoạt động thương mại của họ trong nội khối ASEAN tăng trong năm 2024, với 27% kỳ vọng mức tăng cao hơn 30%. 

Trong những lĩnh vực dự định đầu tư tại ASEAN, ba ưu tiên hàng đầu của doanh nghiệp là mở rộng thị trường mới ở ASEAN, công nghệ và số hoá, và phát triển bền vững.

Các lĩnh vực dự kiến mở rộng tại ASEAN. Nguồn: HSBC

Các lĩnh vực dự kiến mở rộng tại ASEAN. Nguồn: HSBC

NGUỒN: TBKTVN