Quay lại

Quý 1/2024, doanh thu ngành thông tin và truyền thông tăng gần 12%

Lợi nhuận toàn ngành ước đạt 69.106 tỷ đồng, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2023 và đạt 22,9% so với kế hoạch năm (302.400 tỷ đồng); Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 23.118 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2023 và đạt 22,8% so với kế hoạch năm (101.593 tỷ đồng).

Đóng góp vào GDP của ngành Thông tin và Truyền thông ước đạt 220.323 tỷ đồng, tăng 48,8% so với cùng kỳ năm 2023 và đạt 22,4% so với so với kế hoạch năm (938.136 tỷ đồng).

Tổng số lao động toàn ngành tính đến tháng 3/2024 ước khoảng 1.548.710 lao động, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong năm 2023, doanh thu toàn ngành Thông tin và Truyền thông ước đạt 3.744.214 tỷ đồng, tăng 1,49% so với năm 2022. Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 99.323 tỷ đồng, tăng 1,31% so với năm 2022. Đóng góp vào GDP của ngành ước đạt 887.398 tỷ đồng, tăng 1,34% so với năm 2022. Tổng số lao động toàn Ngành năm 2023 ước khoảng 1.767.766 lao động, tăng 2,72% so với năm 2022.

Cũng theo Bộ Thông tin và Truyền thông, việc tổ chức đấu giá thành công quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với khối băng tần B1 (2500 - 2600 MHz) và khối băng tần C2 (3700 - 3800 MHz) trong tháng 3/2024 đã thu về cho ngân sách nhà nước hơn 10.000 tỷ đồng.

Việc đấu giá thành công được đánh giá là điều kiện cần thiết, là tiền đề để triển khai thương mại hóa 5G trên toàn quốc trong năm 2024, cụ thể hóa mục tiêu phổ cập hạ tầng số quốc gia, thúc đẩy phát triển các ứng dụng số và hệ sinh thái dịch vụ số, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và tăng năng suất lao động.

Về công tác đấu tranh với các nền tảng mạng xuyên biên giới, theo số liệu của Bộ, kết quả từ ngày 22/2/2024 đến ngày 18/3/2024, Facebook đã chặn, gỡ bỏ hơn 298 bài viết có nội dung chống phá Đảng, Nhà nước và 1 tài khoản vi phạm (tỷ lệ 92%). Google đã gỡ 219 video vi phạm trên YouTube và chặn truy cập 06 kênh có nội dung chống phá Đảng, Nhà nước chứa khoảng gần 13.109 video vi phạm (tỷ lệ 91%). TikTok đã chặn, gỡ bỏ 20 video và 20 tài khoản vi phạm (tỷ lệ 91%).

Về công tác giám sát tỷ lệ thông tin trên báo chí, tỷ lệ thông tin tiêu cực trên báo chí là 18,11%, tăng 0,27% so với tháng trước (giảm 8,76% so với cùng kỳ). Tỷ lệ thông tin tích cực trên báo chí là 62,4%, giảm 4,5% so với tháng trước (tăng 4,36% so với cùng kỳ).

Nguồn: TBKTVN