Quay lại

Tăng cường đào tạo, nâng cao kỹ năng cho lao động ở các khu kinh tế trọng điểm

Thực hiện Quyết định số 1486/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ lấy ngày 4/10 hằng năm là Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam, qua 3 năm tổ chức hưởng ứng trên phạm vi cả nước, Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam đã được các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương, địa phương và đông đảo cộng đồng doanh nghiệp, người lao động hưởng ứng.

Từ đó, đã tạo hiệu ứng tích cực và thu hút sự quan tâm của toàn xã hội trong việc đồng hành nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam.

Để hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2023, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương tiếp tục thông qua các hoạt động nhằm kêu gọi cộng đồng hưởng ứng và ủng hộ phát triển kỹ năng lao động bằng các hành động cụ thể để nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam; khích lệ tinh thần học tập, rèn luyện suốt đời để nâng cao kỹ năng trình độ của học sinh sinh viên và người lao động.

Thông qua đó, nhằm tôn vinh và khẳng định vị thế, tầm quan trọng của người lao động có kỹ năng, nhất là người lao động có tay nghề cao, kỹ năng nghề nghiệp xuất sắc.

Bên cạnh đó, thúc đẩy sự đồng hành, gắn kết giữa Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp và toàn xã hội trong phát triển kỹ năng cho người lao động thích ứng với bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội lưu ý, việc tổ chức các hoạt động cần chủ động, linh hoạt, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn; gắn với các hoạt động cụ thể trong xây dựng, tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển giáo dục nghề nghiệp; góp phần thực hiện thành công đột phá chiến lược về phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Nội dung tập trung vào việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về đổi mới, phát triển giáo dục nghề nghiệp là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng, Nhà nước; là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài theo tinh thần Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 4/5/2023 của Ban Bí thư; khẳng định rõ vị trí, tầm quan trọng của “lực lượng lao động có chất lượng, kỹ năng và hiệu quả cao là nguồn tài nguyên vô giá, là nhân tố quyết định sự phát triển của mỗi quốc gia”.

Đồng thời, tăng cường công tác truyền thông, tư vấn, hướng nghiệp, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp, đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động, nhất là ở những địa bàn, khu vực kinh tế trọng điểm, tập trung đông các khu công nghiệp, khu chế xuất để đáp ứng nhu cầu lao động có kỹ năng nghề cho phục hồi và phát triển kinh tế.

Các hoạt động cũng cần hướng đến thúc đẩy sự đồng hành, gắn kết giữa Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp và toàn xã hội trong phát triển kỹ năng cho người lao động.

Huy động sự tham gia có hiệu quả của toàn xã hội trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giáo dục nghề nghiệp, góp phần thực hiện thành công đột phá chiến lược về phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phát động các phong trào thi đua học tập, rèn luyện, phát triển kỹ năng nghề trong học sinh, sinh viên và người lao động tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của người học, gia đình và xã hội về ý nghĩa của việc học nghề, kỹ năng nghề trong tiếp cận việc làm, nâng cao thu nhập và cơ hội học tập suốt đời, thích ứng với bồi cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Các đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo và tạo điều kiện cho người lao động tại các doanh nghiệp, đội ngũ nhà giáo, người đào tạo và học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham dự các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng lao động gắn với đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, để gia nhập thị trường lao động, lập nghiệp và học tập suốt đời, phát triển sự nghiệp.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam cần tổ chức thường xuyên, liên tục; đặc biệt tập trung vào dịp cao điểm từ ngày 2/10 đến ngày 6/10/2023.

Nguồn: TBKTVN