Quay lại

Triển lãm Công Thương – OCOP Thái Nguyên

Triển lãm Công Thương – OCOP Thái Nguyên là cơ hội tốt để các doanh nghiệp, hợp tác xã quảng bá thương hiệu, sản phẩm tới các tổ chức nhà đầu tư trong nước và quốc tế từ đó tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư phát triển, tăng cường liên doanh, liên kết mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Thời gian: Từ ngày 26 tháng 4 năm 2024 đến ngày 01 tháng 5 năm 2024

Địa điểm: Quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Quy mô: 120 – 250 gian hàng, chia thành 3 khu:

  • Khu vực 1: Triển lãm, giới thiệu, quảng bá thành tựu phát triển kinh tế- xã hội; các sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của các tỉnh/ thành trong cả nước
  • Khu vực 2: Triển lãm, giới thiệu, quảng bá thành tự, năng lực của các Tập đoàn, Tổng công ty, Doanh nghiệp (trong nước và FDI), hợp tác xã… trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, phân phối, đầu mối bao tiêu hàng hóa xuất, nhập khẩu
  • Khu vực 3: Triển lãm, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của 9 huyện, thành phố; các sở, ban, ngành trong tỉnh Thái Nguyên.

Thông tin liên hệ: Ông Phạm Hùng

Trung tâm Xúc tiến Thương mại - Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên

Liên hệ: 0913.686.515