Quay lại

ITPC: Tuyển dụng viên chức

Căn cứ Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ;

Căn cứ Quyết định số 3373/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức Thành phố Hồ Chí Minh từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ năm 2023 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ.

Sở Nội vụ thông báo tuyển dụng công chức, viên chức Thành phố Hồ Chí Minh từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, năm 2023  theo file đính kèm

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 30 tháng 10 năm 2023 đến 17 giờ 00 ngày 28 tháng 11 năm 2023.

2. Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp (trong giờ hành chính, trừ thứ Bảy và Chủ Nhật) hoặc gửi theo đường bưu chính đến cơ quan có nhu cầu tuyển dụng vị trí muốn ứng tuyển.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức ôn tập (nếu có), tổ chức xét tuyển, thông báo kết quả tuyển dụng,... Hội đồng tuyển dụng quyết định và sẽ có thông báo cụ thể sau.

Ứng viên có thể dowload file đính kèm