Khai mạc "Tuần lễ triển lãm sản phẩm ngành lương thực, thực phẩm" năm 2021
Ngày 13/12/2021, tại Showroom Xuất khẩu 92 – 96 Nguyễn Huệ (TP.HCM) đã diễn ra Lễ khai mạc “Tuần lễ Triển lãm sản phẩm ngành lương thực, thực phẩm” năm 2021. Đây là hoạt động do Trung tâm Xúc tiến...
Kinh tế kết nối số 12-2021: Thu hút đầu tư từ Hội nghị bàn tròn Doanh nghiệp Nhật Bản
Kinh tế kết nối số 12-2021: Thu hút đầu tư từ Hội nghị bàn tròn Doanh nghiệp Nhật Bản
Kinh tế kết nối số 11-2021: Du lịch tìm giải pháp khôi phục thị trường nội địa
Chương trình truyền hình do #ITPC và #VTV9 phối hợp sản xuất phát sóng vào 18g30p thứ Bảy của tuần thứ nhất và tuần thứ ba mỗi tháng. Chương trình là kênh thông tin về các hoạt động...
Kinh tế kết nối số 10-2021: Giải pháp thu hút lao động hậu Covid-19
Chương trình truyền hình do ITPC và VTV9 phối hợp sản xuất phát sóng vào 18g30p thứ Bảy của tuần thứ nhất và tuần thứ ba mỗi tháng. Chương trình là kênh thông tin về các hoạt động xúc_tiến thương_mại,...
Kinh tế kết nối số 08-2021 - Cung cấp thực phẩm trong thời gian tăng cường giãn cách
Kinh tế kết nối số 08-2021 - Cung cấp thực phẩm trong thời gian tăng cường giãn cách
Kinh tế kết nối số 07-2021 - Khắc phục hạn chế mô hình "3 tại chỗ" để sản xuất an toàn, hiệu quả
Kinh tế kết nối số 07-2021 - Khắc phục hạn chế mô hình "3 tại chỗ" để sản xuất an toàn, hiệu quả
TP. Hồ Chí Minh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp FDI
TP. Hồ Chí Minh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp FDI
Kinh tế kết nối số 05-2021 - Nỗ lực đảm bảo cung ứng hàng hóa trong mùa dịch
KINH TẾ KẾT NỐI: Chương trình truyền hình do #ITPC và #VTV9 phối hợp sản xuất phát sóng vào 18g30p thứ Bảy của tuần thứ nhất và tuần thứ ba mỗi tháng. Chương trình là kênh thông tin về các hoạt động...
Kinh tế kết nối số 04-2021 - Giải pháp để doanh nghiệp vừa chống dịch vừa sản xuất hiệu quả
Chương trình truyền hình do #ITPC và #VTV9 phối hợp sản xuất phát sóng vào 18g30p thứ Bảy của tuần thứ nhất và tuần thứ ba mỗi tháng. Chương trình là kênh thông tin về các hoạt động #xúc_tiến...
Doanh nghiệp chủ động tìm hướng đi trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh
Chương trình truyền hình do #ITPC và #VTV9 phối hợp sản xuất phát sóng vào 18g30p thứ Bảy của tuần thứ nhất và tuần thứ ba mỗi tháng. Chương trình là kênh thông tin về các hoạt động #xúc_tiến...